امروزه خوشبختانه بسیاری از افراد دارای سابقه بیمه های مختلف و تحت پوشش بیمه قرار دارند. و بسیاری از بیمه ها درصدی از خدمات پزشکی را بر طبق قرارداد تحت پوشش فرد به وی بازمیگردانندو تعرفه بر اساس نوع بیمه پایه و تکمیلی تفاوت دارد که ما در این قسمت به شما توضیح خواهیم داد چگونه و با چه مدارکی میتوانید از بیمه خود کمک هزینه سمعک را دریافت کنید. در ادامه با توضیحات تکمیلی در مورد بیمه سمعک با ما همراه باشید.

 

مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه بیمه سمعک

 

تمامی شعب بیمه مدارک زیر را برای پرونده کمک هزینه سمعک و واریز مبلغ به حساب فرد بیمه شده نیاز دارند. نتیجه تست شنوایی سنجی و مهر مرکز شنوایی سنجی ، دستور متخصص شنوایی برای تهیه سمعک در دفترچه ،کارت گارانتی معتبر و بین الملی سمعک ، فاکتور معتبر مرکز شنوایی سنجی همرا با مهر و مرکز و ادیولوژیست

نتیجه تست شنوایی سنجی

ادیولوژیست یا متخصص شنوایی بر اساس میزان افت شنوایی شما و نوارگوش شما توصیه های لازم برای استفاده از سمعک را به شما اراعه میکند و برگه نتیجه تست شنوایی سنجی به شما تحویل داده می شود.

دستور متخصص

علاوه بر نتیجه تست پزشک متخصص یا متخصص شنوایی باید در دفترچه بیمه شما دستور خرید سمعک را تجویز کند. که البته متخصص شنوایی جاضر در مرکز دستور تجویز سمعک را برای شما در دفترچه خواهد نوشت.

کارت گارانتی سمعک

یکی از مدارک مهمی که از شما اخذ می شود کارت گارانتی سمعک می باشد که نشان دهنده خرید واقعی کالا  شماست.

بعد از تحویل سمعک به شما کارت گارانتی نیز در همان روز به شما تحویل داده می شود که نشان دهنده فابریک بودن سمعک شماست.

فاکتور معتبر خرید سمعک

یکی دیگر از مدارک مهمی که از شما دریافت می شود فاکتور معتبر مرکز شنوایی سنجی که از آنجا سمعک را تهیه کرده اید نیاز است و هم خوانی اسم شما با کارت گارنتی و فاکتور و دفترچه و تاریخ خرید برای بسیار مهم است

تمامی مدارک لازم جهت دریافت تعرفه سمعک به شما تحویل داده خواهد شد.

تعرفه بیمه ها برای سمعک

 

 

سمعک با بیمه

سمعک با بیمه

کمک هزینه سمعک با بیمه تامین اجتماعی

یک میلیون و دویست و شصت هزار تومان. برای هر دو گوش یا یک گوش. برای افراد زیر 7 سال دو برابر تعرفه پرداخت می شود.

 

تعرفه سمعک با بیمه خدمات درمانی

یک میلیون  برای یک یا دو گوش  برای افراد زیر 7 سال دو برابر تعرفه پرداخت می شود

 

تعرفه سمعک با بیمه سلامت

هشت صد هزار تومان  دو گوش  برای یک گوش نصف مبلغ تعرفه پرداخ می شود

 

تعرفه سمعک  بیمه نیروهای مسلح

یک میلیون دویست هزار تومان برای یک گوش و یک میلیون چهارصد هزار تومان برای دو گوش

 

سمعک بیمه

نهصد هزار تومان برای هر گوش

 

کمک هزینه سمعک بیمه شرکت نفت

یک میلیون سیصد و پنجاه و سه هزار تومان  برای هر گوش

 

هزینه سمعک بیمه شهرداری

نهصد هزار تومان برای هر گوش

 

هزینه سمعک بیمه  هواپیمایی

دویست و پنجاه هزار تومان برای هر گوش

 

تعرفه سمعک بیمه پارسیان

هفتصد هزار تومان برای هر گوش

 

هزینه سمعک بیمه میهن

پانصد هزار تومان برای هر گوش

 

کمک هزینه سمعک بیمه آسایش

پانصد هزار تومان برای هر گوش

 

تعرفه سمعک بیمه البرز

پانصد هزار تومان برای هر گوش

 

کمک هزینه سمعک  بیمه ایران

تا دو میلیون تومان برای هر گوش

 

تعرفه سمعک بیمه بانک کشاورزی

یک میلیون و ششصد هزار تومان برای یک گوش و سه میلیون دویست هزار تومان برای دو گوش

 

تعرفه سمعک بیمه بانک سپه

یک میلیون و ششصد هزار تومان برای یک گوش و سه میلیون دویست هزار تومان برای دو گوش

 

تعرفه سمعک بیمه بانک تجارت

یک میلیون و ششصد هزار تومان برای یک گوش سه میلیون دویست هزار تومان برای دو گوش

 

تعرفه سمعک بیمه بانک ملت

یک میلیون هشتصد هزار تومان برای یک گوش و دو میلیون هفتصد هزار تومان برای دو گوش

 

هزینه سمعک بیمه بانک ملی

یک میلیون دویست هزار تومان برای یک گوش

 

 

البته با توجه به نوع قراداد شما می توانید کل مبلغ سمعک یا قسمت زیادی از مبلغ را از بیمه تکمیلی خود دریافت کنید.